over here...

http://www.khalil-fong.com.hk/home.php

創作者介紹
創作者 khalilfongclub 的頭像
khalilfongclub

方大同世界大同

khalilfongclub 發表在 痞客邦 留言(29) 人氣()


留言列表 (29)

發表留言
 • 這是私人回應
 • 這是私人回應
 • watchout
 • So Amazing ! - A fan comes from Taiwan
  <p><font size="3"><span style="COLOR:#000d57;FONT-FAMILY:Arial;">Khalil </span><span style="COLOR:#000d57;FONT-FAMILY:SimSun;">你好阿</span><span style=""></span></font></p><p><font size="3"><span style=""><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">从第一张专辑</span><span style=""><font face="Times New Roman">< Soul Boy > </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">开始你的音乐带给我很大的震撼</span><span style=""></span></font></p><p><font size="3"><span style=""><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">从没想过</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">华语歌坛里</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">有这么</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">“ </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">黑</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">“ </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的歌手尤其转音这么像</span><span style=""><font face="Times New Roman">MusiqSoulChild</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">真的很符合专辑名称</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Soul Boy</span><span style=""> </span></font></font></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">在台湾的批踢踢</span><font face="Times New Roman"><span style="">BBS(</span><span><a><span style="">Telnet://ptt.cc</span></a></span><span style="">)</span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">上有个专属于</span><span style=""><font face="Times New Roman">R&B_Soul </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">版里头多半是多西洋</span><span style=""><font face="Times New Roman">R&B</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Neo-soul</span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">等一些业余爱好者的论坛。</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">你的音乐在里头引起很多人的共鸣。</span><span style=""></span></font></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">以我来说好了,我从没想过可以听到华语版的</span><span style=""><font face="Times New Roman">D’Angelo</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,虽然偷笑跟</span><span style=""><font face="Times New Roman">D’Angelo</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的</span><span style=""><font face="Times New Roman">Untitled</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">真的太相似,但是你尝试</span><span style=""><font face="Times New Roman">Neo-Soul</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的勇气让人非常佩服。之前在</span><span style=""><font face="Times New Roman">youtube</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">网站上有看到你唱着</span><span style=""><font face="Times New Roman">Stevie Wonder </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Isn’t She lovely </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">让我很感动。</span><span style=""></span></font></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">在台湾有很多艺人是标版</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">“ R&B “ </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">歌手,但我不清楚是唱片宣传还是什么的,我的印象中好像很少看到这些所谓的歌手去诠释对他们心目中偶像致敬的曲目,而国外像是</span><span style=""><font face="Times New Roman">Brian McKnight</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">曾唱过</span><span style=""><font face="Times New Roman">Stevie Wonder </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">组曲,</span><span style=""><font face="Times New Roman">Donell Jone</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">在</span><span style=""><font face="Times New Roman">My Heart</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">唱过</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Knock me off my feet</span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,</span><span style=""><font face="Times New Roman">Coolio</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的</span><span style=""><font face="Times New Roman">Sample Stevie Wonder</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的</span><span style=""><font face="Times New Roman">Pastime Paradise</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">等等,向大师致敬只是一种对音乐表达的尊重。所以,看到你演唱</span><span style=""><font face="Times New Roman">Wonder</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的歌我很感动</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style=""><span style=""> </span>(</span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">好像都举</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Songs in the Key of life </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">这张专辑,大概是因为最近狂听吧</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">>.<)</span><span style=""></span></font></font></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">第二张爱爱爱很棒,感觉有很多像是</span><span style=""><font face="Times New Roman">D’Angelo</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,</span><span style=""><font face="Times New Roman">R.Kelly</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,</span><span style=""><font face="Times New Roman">Babyface</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">的影子,我想你应该知道</span><span style=""><font face="Times New Roman">Raphael Saadiq</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">吧,我还满喜欢他的,如果有一天能听到你做出像是</span><span style=""><font face="Times New Roman">Saadiq</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">一样的大编制曲子像是</span><span style=""><font face="Times New Roman">Wild Child</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">或者是</span><span style=""><font face="Times New Roman">Loving you Organ</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">版的</span><span style=""><font face="Times New Roman">Intro</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">我想我会感动到掉泪吧。</span><span style=""></span></font></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">加油</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">! </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">我也会持续像身旁的人多多推荐你的音乐。据我所知,我有个朋友在台湾的广播电台当</span><span style=""><font face="Times New Roman">DJ</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,现在她也变成你忠实的</span><span style=""><font face="Times New Roman">Fans</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">了,希望你可以来台湾办小型的</span><span style=""><font face="Times New Roman">concert (</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">希望是八月底过后啦,那时候我就可以不用服兵役了</span><span style=""><font face="Times New Roman">)</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,只想让你知道,你的音乐在台湾还是有满多人喜欢的。虽然我感觉多数台湾人没办法接受真正原汁原味的</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">Soul </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,但如同</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">林夕</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">在你</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">“</span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">南音</span><span style=""><font face="Times New Roman">”</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">写到</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">< </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">音乐自己懂</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">,</span><span style=""><font face="Times New Roman"> </font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">一样有听众</span><span style=""><font face="Times New Roman">…..</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">他才管红或不红</span><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><span style="">> </span></font><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">对音乐尊敬的态度持续带给我们更多好音乐</span></font></p><p><span><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><span style=""><font face="Times New Roman" size="3">Peace</font></span></p><p><span><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></p><p><font size="3"><span style=""><font face="Times New Roman">My Photo link</font></span><span style="FONT-FAMILY:SimSun;">:</span><span style=""><font face="Times New Roman">http://photo.xuite.net/watchout0723</font></span></font><span></span></p>
 • 八月の雪
 • <p><font color="#007f7f" size="3">i agree with biskit!</font></p><p><font color="#007f7f" size="3">I am from oversea as well. I really love your songs as well. My friends and I were talking about you the other day. An came to a conclusion, which is we hope and we are look forward to your first Cantonese song.</font></p><p><font color="#007f7f" size="3">We know you mentioned that your Cantonese sucks in some way. But still..... add oil....<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif"/></font></p>
 • biskit
 • <p>最近又在台灣ufo電台,聽到在播放愛愛愛這首歌。心想:<font color="#0000ff">其實方大同還有其他好聽的歌,甚至是台灣不熟悉的第一張專輯裡有很多好歌,真的很希望讓更多人認識方大同的音樂喔。</font><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif"/> </p><p>還記得第一次聽到方大同的歌,是「我們結婚吧」的片尾曲--<font color="#407f00"><strong>每天每天</strong></font>,一開始聽就愛上了,而有了接近「方式音樂」的契機。方大同的中快板歌曲,真的是我近期聽到華語音樂裡面,最最喜歡的。<strong><font color="#7f003f">每天都聽不膩的曲,每次品味都有細微不同感受的詞。</font></strong></p><p>好期待新歌啊~</p>
 • 這是私人回應
 • 楚楚
 • 支持你的音樂 =)
 • 這是私人回應
 • ㄚ ソ┌.乖
 • <font color="#385376" size="4">呃......真的很开心有这么多的朋友支持你........希望你不要让我们失望,继续做出好的音乐...永远支持你........加油</font>
 • 曦来东往
 • <p>希望你可以到内地来宣传!好喜欢你的歌!!!加油!我厦门的.有空来厦门吖~</p>
 • soul girl
 • <p>真希望你可以來台灣舉行音樂會...</p><p>好羨慕香港的朋友阿!!</p><p>新專輯加油</p><p>希望不要因為大家的催促 讓你壓力太大</p><p>我很願意等待khalil 的新作品</p><p>我想若是強迫一個創作歌手在一定時間內 要推出多少作品</p><p>對他的創作能量  也許是種傷害</p><p>好音樂 值得耐心等待</p><p>永遠支持你!</p><p> </p><p> </p>
 • mickey
 • 幾時有歌聽呀....??
 • biskit
 • <p>很開心你能夠到台灣來</p><p>真的很喜歡你的歌 </p><p>但是台灣似乎並非你的發展重心點,相當可惜~</p><p>好希望好希望有機會能夠聽到你的現場演唱</p><p>尤其是你和薛凱琪一起唱的四人遊....god, it's really a goooood song. <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif"/></p><p>希望等你的宣傳都告一段落後,能有比較長的時間能造訪台灣喔~!</p>
 • ㄚ ソ┌.乖
 • <font color="#57708f" size="4">嗨.!问一下,你在重庆有没有发行你的<爱爱爱>这张专辑哦.</font>
 • l
 • 幾時有歌聽呀....
 • 這是私人回應
 • QQ
 • <p><font style="BACKGROUND-COLOR:#ffffff;" color="#ff007f">-khalil*<br /><br />I saw it before i come to this blog. Haha<br /><br />We are waiting for your new song for a long long time.....<br />Good to know that you had a great trip in Taiwan.=]</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR:#ffffff;" color="#ff007f">-QQ*</font></p>
 • 這是私人回應
 • `Rui♥♥♥.
 • <p>update'-0-!!</p><p>waitin' your new plug=]</p><p>be quick' ar!</p><p>ganbade!</p>
 • 這是私人回應
 • CHARMAINE
 • <p>READ.....</p><p>I WANT A NEW PLUG SONG....PLEASE !!!</p>